“Kære Søren K. Juliussen Familieretshuset har i dag truffet afgørelse i sagen angående din ansøgning om adoption af Charlie C.J. Kristensen. Vi har truffet afgørelse om, at du kan adoptere Charlie.” I går, d. 30. maj 2022, modtog jeg et opkald fra Familieretshuset efterfulgt af et brev med ovenstående tekst. Familieretshuset bevilgede mig adoption af vores datter og gav mig dermed dispensation for 2,5 års reglen der under normale omstændigheder er gældende i sager om stedbarnsadoption. For som reglerne er i dag, bliver vores ansøgning om at blive anerkendt som familie betragtet som en stedbarnsadoptionssag. Årsagen til dispensationen skyldes, selvfølgelig, at det er blevet vurderet at 16 års samliv og 8 års ægteskab kan betegnes som stabilt og at det…